Diensten


Engelse Taalcursussen en Trainingen

AmBrit verzorgt Engelse taal en cultuur trainingen voor bedrijven, hun werknemers en aan prive personen om hen in staat te stellen om met vol vertrouwen in het Engels te kunnen functioneren. Het doel is om cursisten te stimuleren en te motiveren effectief en vertrouwd te leren omgaan met de Engelse taal.

Wij bieden:

 • Cursussen/trainingen Engels op alle niveaus
 • “Opfris” cursussen Engels
 • Engels spreken onder alle omstandigheden
 • Telefoongesprekken in het Engels
 • Engelse schrijfvaardigheden, bijvoorbeeld voor het schrijven van rapporten/ verslagen of samenvattingen
 • Corresponderen in het Engels via  email


Onze taaltrainers zijn uitstekend opgeleide “native speakers”, die altijd rekening houden met de bijzondere taalbehoeften die bedrijven, hun werknemers of individuele cliënten nodig hebben.


Onze cursussen/trainingen zijn daarom altijd op maat gemaakt

 • Onze aanpak is pragmatisch op een creatieve en innovatieve wijze
 • Wij stimuleren interactief leren
 • Wij garanderen trainingen/cursussen van een hoge kwaliteit met prima eindresultaten
 • Wij geven voornamelijk in-company trainingen, maar ook individuele trainingen zijn mogelijk


Onze intake procedure en plaats van de cursussen/trainingen:

 • Wij bezoeken u of uw bedrijf. We doen een intake gesprek, we bepalen de resultaten en bespreken die met u.


De duur van de cursussen/trainingen wordt gebaseerd op het intake gesprek en het door u gewenste niveau van vaardigheid  

  

Vertalingen

AmBrit vertaalt nauwkeurig alle Nederlandse teksten in het Engels binnen een kort tijdsbestek. AmBrit garandeert een Engelse vertaling van uitstekende kwaliteit van al uw privé, zakelijke, academische en literaire teksten. Zij maakt hiervoor gebruik van de ruime kennis en ervaring van academische geschoolde ‘native speakers’, die de Nederlandse taal en cultuur grondig kennen. Door rechtstreeks contact met de vertaler kunt u uw teksten eventueel nog wijzigen en/of mondeling toelichten.


Correctiewerk

Velen schrijven bij voorkeur hun privé of zakelijke correspondentie of artikel voor een brochure, vak- of academisch tijdschrift of proefschrift meteen in het Engels. De kennis van de Engelse taal van hen is dus van een hoog niveau, maar vaak blijven er dan toch 'gemene foutjes' in staan die van invloed kunnen zijn op een juiste interpretatie van de tekst. AmBrit kan uw teksten op die aspecten nakijken, eventueel corrigeren en/of aanpassen, waardoor de tekst precies datgene 'communiceert' wat door de schrijver bedoeld wordt. Onze 'native speakers' sporen snel eventuele taal- en stijlfouten voor u op: uw tekst is daarna gegarandeerd van hoge kwaliteit.
Desgewenst krijgt u een uitleg van correcties en/of veranderingen, zodat u kunt leren van uw fouten en kunt u uw Engels verbeteren. Een volgende keer wordt het dan makkelijker een correcte tekst te schrijven.

             

Redactionele bewerking

Uw beheersing van de Engelse taal is van voldoende hoog niveau, maar toch bent u wat betreft stijl en leesbaarheid van de tekst nog niet (geheel) tevreden. De boodschap die u wilt overbrengen komt nèt niet precies over.

Dan is het goed te weten dat AmBrit u kan assisteren met redactionele bewerking van uw Engelse teksten.

In alle gevallen zal het resultaat een hoogwaardige Engelse tekst zijn.


English Language Courses and Language Training

AmBrit provides language and culture training to companies, their employees as well as to private individuals to enable them to function confidently in English wherever they are in any setting. Our aim is to stimulate, motivate and facilitate effective language and communication skills in English.

We offer:


 • English language proficiency skills at all levels
 • English language “brush-up” sessions
 • English in a social setting
 • English on the phone
 • Writing skills for business, i.e. reports and summaries
 • And (e-mail) correspondence


Our trainers are highly experienced native or near-native speakers who take into account the specific language which companies, their employees and private individuals need. Our trainings are tailor-made to your needs.


 • We take a pragmatic approach in a creative and innovative manner
 • We stimulate interactive learning
 • We guarantee high-quality trainings with successful results


Our testing procedure and location of training: We visit you and/or your company. First we do an interview and test your language skills at that moment, assess the results and then discuss your training needs. The duration of the training is based on the interview and the level of proficiency required. We primarily do in-company training.


Translations

AmBrit provides accurate (certified) English translations of Dutch. Whether your texts are private, business, academic or literary, you may be assured of first-rate quality. We employ only native speakers who are academically qualified and long-term residents of the Netherlands. They all have a thorough knowledge of the English as well as the Dutch language and culture. Each translation is checked by a native speaker of the original language. Direct contact with the translator insures that you are able to discuss any problems ‘lost in translation’.


Corrections

Your English may be that good that you prefer to write your own private or business correspondence, academic articles or articles for brochures, professional or trade magazines in English.

However, unless you are a native speaker, there are always some little quirks that reveal your mother tongue to be other than English. AmBrit can help you by correcting your text if necessary and smooth out any errors. Our native speakers can spot mistakes immediately and produce, high-quality results rapidly.

Corrections and changes can also be explained so that you can learn from your mistakes and thereby improve your English making it easier the next time you write a text in your (second) language.


Editing

If you write your own work in English your command of the language may be competent enough but you may not be completely satisfied with the style and/or readability of your text. The message that you want to convey is not always exactly what you want it to be. Let us work together with you on your text. AmBrit can help you produce a polished piece of work. We can even take Dutch text, translate, revise and edit it. The result will be a high-quality English text.